Presentació del nou equip directiu de l'ONCE

Sessió Plenària del CODISCAT