La ciutat a debat: Dacca- Ciutat Oberta, Biennal de Pensament

Sí i Millor. Fira d'ocupació di-Capacitat i Talent