Jornada Economia Feminista: acció institucional i lluites socials

Speaker's Corner i Cloenda del Festival Inclús