3a. Jornada Consell Consultiu de Pacients de Catalunya.

Taller de dinamització per a joves sords