I Jornada del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya "Compartir per avançar"

Tallers d'accions per l'accessibilitat i pel dret a l'autonomia i la vida independent.