Nit de l'Esport de Gràcia

V Jornades de formació ACPCREDA