Pregó de la Festa Major de Les Corts

V Jornades de formació ACPCREDA