Jornada "Com organitzar funcions accessibles"

Webinar Inclusió.cat "Aprenentatges de la crisi de la COVID a l'atenció primària de serveis socials"