Sesssió treball grup diversitat funcional en el marc de l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva

X Aniversari d'AMMFEINA