Pregó festa major de Sarrià, amb subtitulació en directe i LSC

XVIII Jornades de la Federació ACAPPS