XVIII Jornada de Formación de ACAPPS

XVIII Jornada de Formación de ACAPPS

Este sábado 25 de octubre se ha celebrado la XVIII Jornada de Formación de ACAPPS, dedicada a las personas sordas, a sus familiares y al sector profesional de la discapacidad auditiva. Subtil ha ofrecido la subtitulación en directo que, además,…

XVIII Jornada de formació d'Acapps

XVIII Jornada de formació d’Acapps

Aquest dissabte 25 d’octubre s’ha celebrat la XVIII Jornada de Formació d’ACAPPS, dedicada a les persones sordes, als seus familiars i al sector professional de la discapacitat auditiva. Subtil ha ofert la subtitulació en directe que, a més, també s’ha…

Tallers d'accions per l'accessibilitat i pel dret a l'autonomia i la vida independent.

Tallers d’accions per l’accessibilitat i pel dret a l’autonomia i la vida independent.

La Seu del Districte de l’Eixample va acollir el divendres 18 d’octubre el taller d’accions per a l’accessibilitiat i pel dret a l’autonomia i la vida independent. El taller, en què participaven membres de les associacions de discapacitats de Barcelona,…

Talleres de acciones para la accesibilidad y por el derecho a la autonomía y la vida independiente.

Talleres de acciones para la accesibilidad y por el derecho a la autonomía y la vida independiente.

La Sede del Distrito del Eixample acogió el viernes 18 de octubre el taller de acciones para la accesibilidad y el derecho a la autonomía y la la vida independiente. El taller, en el que participaban miembros de las asociaciones…

Accesibilidad en las comparecencias para la Ley de Accesibilidad en el Parlamento de Cataluña

Accesibilidad en las comparecencias para la Ley de Accesibilidad en el Parlamento de Cataluña

Este martes 15 de octubre hemos ofrecido el servicio de accesibilidad en las comparecencias relacionadas con el proyecto de Ley de Accesibilidad en el Parlamento de Cataluña. Se trata de la tercera sesión de comparecencias en la Comisión de Bienestar,…

Accessibilitat en les compareixences per a la Llei d’Accessibilitat al Parlament de Catalunya

Accessibilitat en les compareixences per a la Llei d’Accessibilitat al Parlament de Catalunya

Aquest dimarts 15 d’octubre hem ofert el servei d’accessibilitat en les compareixences relacionades amb el projecte de Llei d’Accessibilitat al Parlament de Catalunya. Es tracta de la tercera sessió de compareixences a la Comissió de Benestar, Família i Educació, en…

¡Jornada "Tecnología para todos" subtitulada en directo!

¡Jornada “Tecnología para todos” subtitulada en directo!

Barcelona Activa ha vuelto a mostrar su apuesta por la accesibilidad global organizando este 14 de octubre en el Edificio MediaTIC de Barcelona la Jornada “Tecnología para todos”. Subtil hemos realizado el servicio de subtitulado en directo. La tecnología es,…

Jornada “Tecnologia per a tothom” subtitulada en directe!

Jornada “Tecnologia per a tothom” subtitulada en directe!

Barcelona Activa ha tornat a mostrar la seva aposta per l’accessibilitat global organitzant aquest 14 d’octubre a l’edifici MediTIC de Barcelona la Jornada “Tecnologia per a tothom”. Subtil hi hem realitzat el servei de subtitulació en directe. La tecnologia és,…

Hacemos accesible el pregón de inicio de Fiesta Mayor en Sarrià y Les Corts

Hacemos accesible el pregón de inicio de Fiesta Mayor en Sarrià y Les Corts

Como cada año, durante los primeros días de octubre se celebran las fiestas de los barrios barceloneses de Sarrià-Sant Gervasi y de Les Corts. El inicio de las fiestas es un pasacalles y el pregón, leído desde el balcón de…

Fem accessible el pregó d’inici de Festa Major a Sarrià i Les Corts

Fem accessible el pregó d’inici de Festa Major a Sarrià i Les Corts

Com cada any, durant els primers dies d’octubre se celebren les festes majors dels barris barcelonins de Sarrià-Sant Gervasi i de les Corts. El toc d’inici de festa és una cercavila i el pregó que, llegit des del balcó de…