Pregó de la Festa Major de Les Corts accessible

Inauguració del Festival Inclús