III Jornada de ‘Networking’ Espai Làbora

Jornada "Models de servei d'assistent personal"