Interpretació llengua de signes

 

La interpretació en lAlfabet_LS_Catalana_01lengua de signes és un servei d’accessibilitat per a les persones sordes signants. Els intèrprets de llengua de signes es desplacen físicament a diferents actes i s’ubiquen a un lloc visible per al públic. A mesura que l’orador desenvolupa el discurs, l’intèrpret tradueix el contingut a la llengua de signes. Igualment, Subtil també ofereix serveis d’acompanyament.