Interpretació

interpretacióOferim el servei d’interpretació en congressos, conferències, cursos i tot altre tipus d’actes. Igualment, també oferim suport lingüístic o de traducció en qualsevol situació que ho requereixi: trucades telefòniques, acompanyaments, etcètera.

Tipus d’interpretació: interpretació simultània, interpretació consecutiva, interpretació d’enllaç.

Si cal, també ens encarreguem del tema tècnic: muntatge de cabines d’interpretació i elements tècnics necessaris (pupitres, font d’alimentació, transmissor d’infrarojos, radiadors d’infrarojos), receptors per al públic i personal tècnic necessari.

Idiomes:

Interpretació català, interpretació castellà, interpretació anglès, interpretació francès, interpretació alemany, interpretació italià, interpretació portuguès, interpretació àrab, interpretació rus, i interpretació d’altres idiomes.