II Trobada Internacional de Municipalisme i Economia Solidària

Entrega de premis Ciutat de Sant Cugat