Sessió participativa: Com podrien ser utilitzades les noves tecnologies en la millora de la pràctica esportiva?

Sessió participativa: Com podrien ser utilitzades les noves tecnologies en la millora de la pràctica esportiva?