Jornada “Tecnologia per a tothom”

Sessió participativa: Com podrien ser utilitzades les noves tecnologies en la millora de la pràctica esportiva?