Subtitulació de l’aprovació de la Llei d’accessibilitat al Parlament

El Parlament va aprovar per unanimitat el dimecres 15 d’octubre el projecte de llei d’accessibilitat que estableix les condicions mínimes per tal que els espais públics, els serveis, els transports i les comunicacions s’adaptin a les persones amb discapacitat.

Aquest text vol aconseguir una societat més inclusiva, que garanteixi l’autonomia i la igualtat d’oportunitats, especialment per al mig milió de catalans amb discapacitat reconeguda.

El text final, que es va començar a debatre al juliol de 2013, ha arribat al ple amb 201 esmenes que actualitzen i modifiquen la llei anterior. Un altre dels punts que els partits han celebrat ha sigut el canvi de nomenclatura de “discapacitat” per “diversitat funcional”.installat-convidats-pantalla-subtitols-ACN_ARAIMA20141015_0214_45