SUBTITULACIÓ EN DIRECTE DE LA SIGNATURA DEL CONVENI INCORPORA

El passat 4 de febrer de 2015 es va signar el conveni Incorpora per a l’any 2015 entre la Caixa i entitats socials. El programa Incorpora de la Caixa facilita la integració laboral de persones en risc d’exclusió social que tinguin dificultats per accedir als canals habituals de recerca de feina. Alguns dels col·lectius vulnerables que atén el programa són: persones amb discapacitat física, psíquica, sensorial i amb trastorn mental, immigrants, joves amb dificultats, dones víctimes de violència domèstica, aturats de llarga durada, majors de 45 anys i persones privades o exprivades de llibertat.

La xarxa d’entitats socials d’Incorpora de la Caixa fa possible la generació d’un major nombre d’oportunitats d’ocupació en l’empresa ordinària.

Subtil, a través de ACAPPS, va subtitular en directe per a persones sordes aquest acte.2. Signatura conveni Incorpora (Palau Macaya, 4 de febrer 2015)