Accessibilitat a la presentació de l’avantprojecte de la Llei per la igualtat

El dijous 13 d’octubre ha tingut lloc una sessió informativa sobre l’avantprojecte de la Llei per la igualtat, presentada pel secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Oriol Amorós, i la Directora general d’Igualtat, Mireia Mata.

La futura Llei d’igualtat de Tracte i No-Discriminació té com a objectiu garantir els drets de totes les persones independentment de la seva condició, generant eines i mesures positives de respecte a la diversitat i futurs plans que vetllin pel compliment del pla. Serà una llei que afectarà el conjunt de la societat i de manera especial a les persones amb discapacitat i altres col·lectius d’atenció preferent.